Politică de Confidențialitate

V 1.0 – 4 Noiembrie 2020

INTRODUCERE 

Bine ați venit! În această secțiune vă vom prezenta Politica de Confidențialitate aplicată pe website-ul www.www.collegeofsocialwork.org. Noi, la Pragmatic Play, respectăm confidențialitatea utilizatorilor noștri și ne angajăm să le protejăm și să le procesăm Datele cu Caracter Personal în acord cu, însă fără a ne limita la, Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 pentru protejarea persoanelor fizice cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și libera circulație a acestora, decizia Consiliului din 27 aprilie 2016 și abrogarea Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) – GDPR.

Această Politică de Confidențialitate vă prezintă modul în care prelucrăm Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal atunci când vizitați Website-ului. De asemenea, în acest document găsiți și informații despre drepturile dumneavoastră în ceea ce privește protejarea acestor date, precum și legile car vă vin în ajutor.

 1. Cine suntem noi

 • Operatorul de date cu caracter personal este PragmaticPlay Limited, o compania înființată în Malta cu adresa la 144, Tower Road, Sliema SLM1604 Malta (denumită în continuare „Compania, Noi, Al nostru”). Scopul Politicii de Confidențialitate de față este de a vă informa despre modul în care Compania colectează, procesează, folosește, stochează și vă protejează Datele cu Caracter Personal. Totodată, acest document prezintă și drepturile utilizatorului cu privire la procesarea Datelor Sale cu Caracter Personal.
 • Vizitând Website-ul nostru și încărcând video-urile Dumneavoastră pe site, confirmați că ați citit și ați acceptat pe deplin termenii stabiliți în această Politică de Confidențialitate.
 • Compania recunoaște că, pentru a colecta Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal, este obligată de legile din Malta să prelucreze aceste date în acord cu Regulamentul GDPR. Dacă aveți întrebări despre cum folosim Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal, vă rugăm să trimiteți un email responsabilului nostru de protejare a datelor cu caracter personal la adresa de email: [email protected] 
 • Orice notificare, cerere sau altă formă de comunicare pe care o trimiteți Companiei trebuie trimisă la adresa [email protected] Toate comunicările primite prin e-mail vor fi înregistrate ca primite în următoarea zi lucrătoarea după ziua trimiterii e-mailului.

2. Definiții

Terminii scriși cu majusculă din această Politică de Confidențialitate vor avea sensul atribuit de GDPR și vor fi interpretați ca atare. În plus, se vor aplica și următoarele definiții:

 • Participant - cel care accesează, navighează pe Website și încarcă sau dorește să încarce video-urile cu cele mai mari câștiguri obținute prin jocurile companiei (“Dumneavoastră”, “al Dumneavoastră”)
 • Servicii – serviciile furnizate de Companie prin Website.
 • Scopul Politicii de Confidențialitate
 • Această Politică de Confidențialitate prezintă termenii și condițiile pe care le urmează Compania pentru a proteja confidențialitatea Participanților săi. Ea descrie condițiile sub care Noi colectăm și procesăm datele Dumneavoastră cu caracter personal pentru a le asigura confidențialitatea și siguranța.
 • Compania își rezervă dreptul de a modifica și actualiza Politica de Confidențialitate oricând consideră necesar, iar modificările vor intra în vigoare imediat ce apar pe Website. Vă vom comunica schimbările majore pe care le vom face.
 • Principiile care guvernează politica noastră de prelucrare a datelor
 • Respectăm în totalitate drepturile Dumneavoastră fundamentale și tratăm protejarea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal cu prioritate. Astfel, atunci când procesăm astfel de date aplicăm următoarele principii:
  • Trimitem Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal pentru a fi procesate în mod legal și echitabil și păstrăm transparență deplină în ceea ce privește modalitatea în care gestionăm datele Dumneavoastră ;
  • Colectăm și procesăm datele Dumneavoastră numai în scopuri clar specificate, explicite și legitime, așa cum este precizat în această Politică de Confidențialitate. Nu procesăm datele Dumneavoastră în niciun alt mod care nu corespunde scopurilor;
  • Procesăm Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal numai în măsura în care este necesar și în care corespunde scopului pentru care au fost colectate;
  • Depunem eforturi pentru a ne asigura că Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal sunt corecte și, acolo unde este necesar, actualizate în acord cu scopul prelucrării. De asemenea, luăm toate măsurile pentru a șterge sau corecta aceste informații în cazul în care nu sunt corecte, și
  • Procesăm Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal într-o manieră care garantează securitatea acestora, folosind măsurile tehnice și organizatorice adecvate.
  • În general, respectăm toate obligațiile legale aplicabile în calitate de Administrator al Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal. 
 • Tipuri de Date cu Caracter Personal Colectate

Compania colectează și procesează următoarele Date cu Caracter Personal:

Date cu Caracter Personale necesare încărcării video-urilor:

 • E-mail 
 • Țara Utilizatorului 
 • Numele Utilizatorului

 Date cu Caracter Personal Colectate în Momentul Accesării Website-ului:

 • Adresă IP
 • Datele dispozitivului Participantului
 • Datele generale de comunicare
 • Datele obținute prin navigarea pe Website
 • Datele despre preferințele utilizatorilor în ceea ce privește Website-ul
 • Orice alte Date cu Caracter Personal pe ni le furnizați direct în cadrul interacțiunii cu Noi.
 • Scopurile și Temeiurile Legale pentru Procesarea Datelor
 • Compania poate procesa Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal pentru a se conforma obligațiilor sale legale sau în următoarele scopuri:
 • Administrarea și dezvoltarea Website-ului;
 • Îmbunătățirea experienței Participantului;
 • Detectarea, investigarea și prevenirea activităților frauduloase și a altor activități ilegale, precum și protejarea drepturilor Dumneavoastră și pe cele ale Companiei;
 • Colectarea, procesarea și realizarea de statistici și a altor cercetări și analize cu privire la îmbunătățirea Website-ului și a Serviciilor oferite;
 • Verificarea respectării oricăror termeni și condiții pe care Compania le poate implementa periodic pe Website.
 • Compania poate procesa Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal numai cu consimțământul Dumneavoastră legal în următoarele scopuri:
 • Pentru comunicarea comercială, de tip marketing și pentru a face publicitate Serviciilor Noastre sau a unor terțe prin SMS, telefon, e-mail, internet, fax, poștă, rețele sociale și/ sau alte canale de comunicare adecvate
 • În scopuri de cercetare și/ sau analizare a piețelor personalizate pentru a înțelege mai bine nevoile, preferințele, interesele, experiențele și/ sau obiceiurile Dumneavoastră în calitate de consumator.
 • Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul ca Noi să Vă procesăm Datele cu Caracter Personal oricând, în scris, la adresa menționată în această Politică. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal înainte de revocare.
 • Scopurile și Temeiurile Legale pentru Procesarea Datelor
 • Compania poate procesa Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal pentru a se conforma obligațiilor sale legale sau în următoarele scopuri:
  • Administrarea și dezvoltarea Website-ului;
  • Îmbunătățirea experienței Participantului;
  • Detectarea, investigarea și prevenirea activităților frauduloase și a altor activități ilegale, precum și protejarea drepturilor Dumneavoastră și pe cele ale Companiei;
  • Colectarea, procesarea și realizarea de statistici și a altor cercetări și analize cu privire la îmbunătățirea Website-ului și a Serviciilor oferite;
  • Verificarea respectării oricăror termeni și condiții pe care Compania le poate implementa periodic pe Website.
 • Compania poate procesa Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal numai cu consimțământul Dumneavoastră legal în următoarele scopuri:
  • Pentru comunicarea comercială, de tip marketing și pentru a face publicitate Serviciilor Noastre sau a unor terțe prin SMS, telefon, e-mail, internet, fax, poștă, rețele sociale și/ sau alte canale de comunicare adecvate
  • În scopuri de cercetare și/ sau analizare a piețelor pentru a înțelege mai bine nevoile, preferințele, interesele, experiențele și/ sau obiceiurile Dumneavoastră în calitate de consumator.
  • Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul ca Noi să Vă procesăm Datele cu Caracter Personal oricând, în scris, la adresa menționată în această Politică. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal înainte de revocare.
 • Destinatarii Datelor
 • Prelucrarea datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal de către Responsabilii Cu Procesarea Datelor se realizează în baza unui contract care îi obligă pe  aceștia să prelucreze datele în acord cu această Politică de Confidențialitate și cu legile aplicabile.
 • Noi nu vom dezvălui Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal unor terțe părți care nu aparțin Uniunii Europene. Cu toate acestea, dacă ne vom confrunta cu o astfel de situație, vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că Datele Dumneavoastră sunt tratate în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, cu prezenta Politică de Confidențialitate și cu legile în vigoare. Mai mult, vom actualiza această Politică de Confidențialitate astfel încât să fie în acord cu principiile de transferare a datelor transfrontaliere și să ofere garanții relevante pentru păstrarea confidențialității Dumneavoastră.
 • În cazul în care ne este solicitat de către o instanță legală sau de o altă autoritate administrativă, ca urmare a unei investigații referitoare la activități legale (de exemplu, spălare de bani), suntem obligați din punct de vedere legal să cooperăm, motiv pentru care Compania poate să transfere Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal către autoritățile publice în limita specificată de legile aplicabile.
 • Securitatea și confidențialitatea datelor
 • Pentru a asigura folosirea corectă și integritatea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal, și pentru a preveni accesarea, prelucrarea, ștergerea, modificarea sau utilizarea în mod neautorizat sau accidental a acestora, Compania aplică politici interne adecvate și ia toate măsurile tehnice, organizaționale și procedurale necesare, în acord cu legile și reglementările aplicabile.
 • Prelucrarea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal de către Companie este realizată într-un mod care asigură confidențialitatea și securitatea datelor, luând în considerare ultimele informații, costuri de implementare, natura, domeniul de aplicare, contextul și scopul prelucrării, precum și riscurile în ceea ce privește drepturile și libertățile Dumneavoastră aplicabile în orice circumstanță.
 • Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate exclusiv de personalul autorizat al Companiei, în acord cu obligații stricte de confidențialitate.
 • Păstrarea Datelor cu Caracter Personal
 • Vom păstra Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor relevante prelucrării stipulate în această Politică, în acord cu principiile de minimizare a datelor și de limitare a stocării acestora.
 • În plus, Compania poate păstra Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal după expirarea perioadei maxime de păstrare în următoarele cazuri:
  • În cazul în care există o obligație legală în temeiul unei dispoziții legale relevante.
  • În cazul unei revendicări împotriva Companiei, vom păstra Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal atât timp cât este necesar pentru apărarea drepturilor și intereselor noastre legitime în fața unei instanțe competente sau a oricărei alte autorități publice.
  • După expirarea perioadei de păstrare a Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal, acestea vor fi șterse din baza Noastră de date și din alte sisteme conexe.
 • Pentru mai multe informații despre termenii de păstrare a Datelor cu Caracter Personal, vă rugăm să Ne contactați la următoarea adresă de email: [email protected].  
 • Drepturile Dumneavoastră
 • Aveți următoarele drepturi:
  • De a solicita accesul la Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal și la informații în legătură cu procesarea acestora, și de a obține o copie a acestora
  • De a solicita rectificarea oricăror inexactități sau completarea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal.
  • De a solicita ștergerea Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal
  • De a solicita restricționarea prelucrării Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal în cazuri prevăzute în mod explicit de lege.
  • De a solicita trimiterea Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal unui alt Administrator de Date într-un format structurat, utilizat în mod frecvent și care poate fi procesat de un computer.
  • De a vă opune prelucrării Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal în cazuri prevăzute în mod explicit de lege.
  • De a obiecta o decizie luată exclusiv pe baza prelucrării automatizate, inclusiv profilarea, care are impact asupra Dumneavoastră sau vă afectează semnificativ.
  • Orice solicitare relevantă în ceea ce privește Secțiunea 10 va fi adresată în scris la adresa de e-mail: [email protected].   
  • Vom răspunde tuturor solicitărilor Dumneavoastră în termen de o (1) lună de la primire. În cazul unei notificării prealabile, această perioadă se poate extinde cu încă două (2) luni dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererii și de numărul de cereri primite. În cazul respingerii cererii dumneavoastră, vă Vom trimite o justificare.
  • Dacă există dubii cu privire la identitatea persoanei care depune cererea, ne rezervăm dreptul de a solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru confirmarea identității.
  • Dacă drepturile dvs. sunt încălcate, aveți dreptul de a depune o reclamație pe următorul site web: https://idpc.org.mt/
 • Obligațiile Dumneavoastră
 • Prin utilizarea website-ului Nostru și prin furnizarea de Date cu Caracter Personal, luați la cunoștință faptul că prezenta Companie vă cere să furnizați Date actuale, corecte și complete. În plus, trebuie să ne informați cu privire la orice modificare a  informațiilor Dumneavoastră, astfel încât acestea să fie actualizate și corecte.
 • Dacă se constantă că Ați încălcat obligațiile sau dacă Noi avem suspiciuni că informațiile furnizate de Dumneavoastră sunt false ori incomplete, sau  dacă acestea contravin legislației aplicabile sau acestei Politici de Confidențialitate, Ne rezervăm dreptul de a șterge video-urile trimise și de a închide contul Dumneavoastră fără o notificare în prealabil.
 • Cookie-uri
 • Site-ul Nostru folosește cookie-uri. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica noastră de Cookie-uri.
Intră pe Social Tournaments pentru a Câștiga Premii Gratis în Bani Reali!
Monthly Tournament
6,000€
Premiu Total
Se Termină La
Zile
Ore
Minute
Secunde
Weekly Finals
2,000€
Premiu Total
Începe La
Zile
Ore
Minute
Secunde
Daily
200€
Premiu Total
Se Termină La
Zile
Ore
Minute
Secunde
Daily
200€
Premiu Total
Începe La
Zile
Ore
Minute
Secunde
Daily
350€
Premiu Total
Începe La
Zile
Ore
Minute
Secunde
Daily
200€
Premiu Total
Începe La
Zile
Ore
Minute
Secunde
Daily
200€
Premiu Total
Începe La
Zile
Ore
Minute
Secunde
Daily
350€
Premiu Total
Începe La
Zile
Ore
Minute
Secunde
Daily
200€
Premiu Total
Începe La
Zile
Ore
Minute
Secunde
Special
200€
Premiu Total
Începe La
Zile
Ore
Minute
Secunde
Check out
22
mai mult
turnee!
Socialtournaments.com is a free to play social casino designed to let players try our games before they decide to play for real money wagers with licensed B2C operators. Players are not eligible to play where free play games with prizes are prohibited. Socialtournaments.com is unlicensed.
Ultimele Știri

Folosim Cookie-uri pentru ca dvs. să beneficiați de cea mai bună experiență pe website-ul nostru. Putem distribui date cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru altor parteneri în scopul examinării acestora. De asemenea, partenerii pot asocia aceste informații cu altele primite de la dvs., sau pe care le-au colectat din utilizarea serviciilor lor. Prin apăsarea butonului „Accept” sau prin continuarea utilizării website-ului nostru, fără a modifica setările, sunteți de acord cu toate Cookie-urile de pe acest website. Puteți modifica oricând setările Cookie-urilor.

Accept